فراخوان

صندوق سلامت تهران آماده ارائه خدمات به شرکت ها و فناوران حوزه سلامت بخش های ذیل می باشد:

  • ارزشگذاری دارایی های فکری و فناوری های حوزه سلامت و معرفی در بازار فرابورس ایران
  • اعطای وام، تسهیلات و خدمات عاملیت مالی به طرح های فناورانه
  • مشارکت و حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر (VC) حوزه سلامت
  • تهیه و تدوین طرح کسب و کار شرکت های دانش بنیان (BP,FS)
  • کمک به بازاریابی و تجاری سازی فناوری های دانش بنیان (محصولات جدید) حوزه سلامت
  • تدوین طرح تجاری راه اندازی مراکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی
  • ارائه خدمات کارشناسی و ارزیابی طرح های فناورانه حوزه سلامت
  • اعتبارسنجی طرح ها از حیث فنی، بازار و اقتصادی
  • ارائه خدمات نظارتی برای طرح های مصوب و کنترل فرآیند اجرای آنها

لذا از فناوران و شرکت های فعال در حوزه سلامت دعوت می گردد طرح های خود را به نشانی الکتریکی صندوق ارسال نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره صندوق تماس حاصل فرمایند.