مدل‌های سرمایه‌گذاری

مدل‌های سرمایه‌گذاری صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت تهران

از محل اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی

( مخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان )

تسهیلات خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی
نام خدمت سقف مبلغ تسهیلات نرخ سقف دوره پرداخت ( ماه ) سقف ( تنفس + دوره باز پرداخت )  ( ماه )
نمونه‌سازی ۵۰۰ میلیون ریال ( امکان افزایش در موارد خاص با تایید صندوق نوآوری )  ۴%  ۱۲  ۳۶
صنعتی  ۱۱%  ۱۲ ۳۶
سرمایه در گردش  ۱۱%  ۶ ۲۴
از محل منابع صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت تهران
( قابل ارائه به تمامی شرکت‌های دارای تضامین مورد نیاز )
 سرمایه­‌گذاری ریسک­پذیر (VC)
 سرمایه­‌گذاری مشترک
 ارائه تسهیلات کوتاه مدت
 مشارکت با فرمت رویالتی از فروش