طرح‌هاي تحت حمايت

طرح‌هاي مورد حمايت «صندوق پژوهش و فناوري سلامت تهران» به شرح ذيل مي‌باشند.

رديف عنوان طرح
۱ تولید کیت نوترکیب الیزا برای تشخیص عفونت توکسوپلاسموز
۲ بومی‌سازی و صحه‌گذاری تولید کیت تشخیص ویروسهای مولد هپاتیت B و C
۳ تولید فراورده‌های بیولوژیک برای ایمونواسی
۴ تولید سرم گاو از گوساله ایرانی
۵ تولید کیت تشخیص مولکولی مقاومت به سموم حشره‌کش
۶ تولید نانو ناقل انتقال دهنده ژن به سلولهای یوکاریوتی
۷ تولید محلول‌های هماتولوژی دستگاه‌های اتو آنالیزهای ۵ پارت
۸ ساخت دستگاه کواگلومتر ۴ کاناله نیمه اتوماتیک
۹ ساخت دستگاه سیتولوژی ۴ کاناله
۱۰ بهینه سازی کمی و کیفی انکو ب ث ژ
۱۱ تولید صنعتی فرآورده دارویی پگیله
۱۲ تولید کیت‌های تشخیص مولکولی با حساسیت بالا
۱۳ افزایش ظرفیت تولید اریتروپوئیتین نوترکیب انسانی
۱۴ سنتز ماده اولیه و تولید قرص والگان سیکلوویر
۱۵ بهینه سازی تولید واکسن نوترکیب هپاتیت ب
۱۶ توسعه کیت‌های تشخیصی عفونی با خطر بالا هپاتیتB، هپاتیتC و ایدز
۱۷ فرمولاسیون و تولید نمونه صنعتی ادجوانت روغنی واکسن‌های دام و طیور
۱۸ سنتز و خالص‌سازی مواد موثره داروی دوتارم
۱۹ سنتز و خالص‌سازی مواد موثره داروی مگنویست