چشم‌انداز صندوق

«ارائه خدمات و حمايت هاي مالي، علمي و پشتيباني از فنآوران و محققين در تبديل ايده هاي فنآورانه حوزه سلامت به محصولات بازار محور(تجاري سازي)؛ در راستاي کمک به حل مشکلات حوزه سلامت از طريق تقويت ارتباط با مراجع حوزه سلامت کشور و ساير ذينفعان؛ با تاکيد بر بهره مندي از توانمنديها، ظرفيت ها، امکانات و ابزارهاي فني و اجتماعي جامعه جهت کارآفريني و ثروت آفريني مبتني بر اقتصاد دانش بنيان در بستر اقتصاد مقاومتي»