چشم‌انداز صندوق

«ارائه خدمات و حمايت‌هاي مالي، علمي و پشتيباني از فنآوران و محققين در تبديل ايده‌هاي فنآورانه حوزه سلامت به محصولات بازار‌محور(تجاري سازي)؛ در راستاي کمک به حل مشکلات حوزه سلامت از طريق تقويت ارتباط با مراجع حوزه سلامت کشور و ساير ذينفعان؛ با تاکيد بر بهره مندي از توانمندي‌ها، ظرفيت‌ها، امکانات و ابزارهاي فني و اجتماعي جامعه جهت کارآفريني و ثروت آفريني مبتني بر اقتصاد دانش‌بنيان در بستر اقتصاد مقاومتي»