اطلاعيه حمايت از فناوران حوزه سلامت

به اطلاع محققان و پژوهشگران و فناوران محترم ( اشخاص حقيقي و حقوقي ) مي‌رساند صندوق پژوهش و فناوري سلامت تهران در نظر دارد از فناوری‌های نوآورانه در حوزه سلامت با مشخصات ذيل حمايت نمايد.

  • پروژه در حيطه هاي نوآورانه حوزه هاي دارويي ، پزشكي و تشخيصي باشد.
  • پروژه نهايتاً منجر به توليد محصول و يا خدمت با توجيه فني ، مالي و اقتصادي گردد.
  • پروژه حتي المقدور مشكلي از مشكلات گريبانگير و الويت دار نظام سلامت را حل نمايد.
  • پروژه لزومأ بخشی از نیاز جامعه را به كالا يا خدمات مربوطه مرتفع نمايد.
  • پروژه داراي ارزش افزوده اقتصادي براي كشور بوده و موجب فزوني توليد ناخالص ملي گردد.
  • پروژه باعث صرفه جويي هاي ارزي گردد.
  • پروژه موجب اشتغال زايي بيشتر گردد.