هدف ما تبدیل ایده به فناوری و فناوری به ثروت است.


درباره ما

 

كارآفرينان متخصص و نوآوران به دليل ضعف ساختا‌ر‌های تأمین مالی و سرمايه‌گذاری در كشور امكان بروز و ظهور قابليت‌های فناورانه خود را به قدر توان خود و نيازهای كشور نمی‌يابند. در همين راستا صندوق‌ پژوهش و فناوری سلامت تهران، با هدف ارائه خدمات مالی ويژه به كارآفرينان متخصص و نوآور كشور و در راستای كمك به فعاليت‌های پژوهشی، علمی و فناوری بخش غير‌دولتی تاسيس گرديده‌اند.

 

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت تهران (سهامی خاص) به استناد ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 5 آئین‌نامه اجرایی آن و تأکید مجدد در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه، در راستای کمک به حل مشکلات حوزه سلامت از طريق تقويت ارتباط با مراجع حوزه سلامت کشور و ساير ذينفعان؛ با تأکيد بر بهره‌مندی از توانمندی‌ها، ظرفيت‌ها، امکانات و ابزارهای  فنی و اجتماعی جامعه جهت کارآفرينی و ثروت‌آفرينی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنيان در بستر اقتصاد درونزای صادرات محور، تاسیس شد.

10+

10 سال مشارکت فعال و سرمایه‌گذاری در فناوری­‌های حوزه سلامت

482+

بررسی و حمایت از طرح و پروژه در حوزه دارو، تشخیص و تجهیزات پزشکی

875+

ارائه خدمات حوزه ارزیابی تخصصی، امکان‌سنجی، ارزش‌گذاری

176+

سرمایه‌­گذاری و حمايت‌های مالی،علمی و پشتيبانی از فناوران و محققين حوزه‌سلامت

هدف ما تبدیل ایده به فناوری و فناوری به ثروت است.