حضور صندوق سلامت تهران در نمایشگاه ایران هلث

پس از دو سال وقفه، نمایشگاه ایران هلث، به عنوان بزرگترین رویداد بین المللی کشور، در حوزه‌ی تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی، از روز سه شنبه سوم خرداد ماه با حضور 451 شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برپا شده است.
نمايشگاه ايران هلث با توجه به ارائه توليدات تخصصي در زمينه تجهيزات پزشکي و محصولات سلامت محور يکي از نمايشگاه‌هاي مهم و متکی به شرکت‌های دانش بنیان به شمار مي‌رود که ضمن فراهم کردن زمینه آشنايي بيشتر مصرف کنندگان با آخرين دستاوردهاي اين صنعت، به افزایش اشتغال در تولید محصولات پزشکی و سلامت و درمان و همچنین بهبود شرایط صنعت سلامت کشور و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این صنعت کمک می‌کند.


 در راستای تسهیل امور شرکت های دانش بنیان، هسته های فناور و تحقق بخشی قانون جهش تولید دانش بنیان، انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک دو جانبه در حوزه داروهای طبیعی، فراورده ها و طب سنتی، فی مابین صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران و انجمن تولید کنندگان داروهای طبیعی، فراورده ها و طب سنتی ایران صورت گرفت. 

 در راستای تسهیل امور شرکت های دانش بنیان، هسته های فناور و تحقق بخشی قانون جهش تولید دانش بنیان، انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک دو جانبه فی مابین صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران و سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی ، شیمیائی و بسته بندی، صورت گرفت.