انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین
صندوق سلامت تهران و سینا وی سی

جناب آقای دکتر سید ابوالفضل ابوالفضلی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران  مراسم امضاء تفاهم نامه مشترک سینا وی سی و صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران در ساختمان بنیاد مستضعفان، ضمن ابراز خرسندی از همکاری با سینا وی سی اظهار کرد: این صندوق با هدف کمک به حل مسائل نظام سلامت کشور شکل گرفت و آمادگی آن را دارد که طرح های مورد نیاز صنایع را شناسایی و به توسعه فناورانه آن ها کمک کند.

جناب آقای مهندس یاسر خانی نیز اظهار کرد: فعالیت‌های شرکت توسعه دانش‌‍بنیان سینا بر دو محور تکمیل زنجیره
تولید و محرومیت زدایی استوار است، لذا شرکت‌هایی که بتوانند باعث محرومیت
زدایی از سراسر کشور شوند را شناسایی و به توسعه فعالیتشان کمک می کنیم.

 صندوق سلامت تهران در راستای تسهیل امور شرکت های دانش بنیان، هسته های فناور و تحقق بخشی قانون جهش تولید دانش بنیان، نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک دو جانبه در حوزه های مختلف به شرح زیر اقدام نموده است: