درباره ما

چشم‌انداز صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران

ارائه خدمات و حمایت‌های مالی، علمی و پشتیبانی از فناوران و محققین در تبدیل ایده‌های فناورانه حوزه سلامت به محصولات بازار‌محور (تجاری‌سازی)؛ در راستای کمک به حل مشکلات حوزه سلامت از طریق تقویت ارتباط با مراجع حوزه سلامت کشور و سایر ذینفعان؛ با تاکید بر بهره مندی از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، امکانات و ابزارهای فنی و اجتماعی جامعه جهت کارآفرینی و ثروت آفرینی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان در بستر اقتصاد مقاومتی.

رسالت و ماموریت صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران

– ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری و فناوری‌های حوزه سلامت و معرفی در بازار فرا بورس ایران

– اعطای وام، تسهیلات و خدمات عاملیت مالی به طرح‌های فناورانه

– مشارکت و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (VC) حوزه سلامت

– تهیه و تدوین طرح کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان (BP,FS)

– کمک به بازاریابی و تجاری‌سازی فناوری‌های دانش بنیان (محصولات جدید) حوزه سلامت

– تدوین طرح تجاری راه اندازی مراکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی

– ارائه خدمات کارشناسی و ارزیابی طرح‌های فناورانه حوزه سلامت

– اعتبارسنجی طرح‌ها از حیث فنی، بازار و اقتصادی

– ارائه خدمات نظارتی برای طرح‌های مصوب و کنترل فرآیند اجرای آن‌ها

– ارائه خدمات حقوق فناوری شامل: (خدمات مشاوره‌ای، آموزش، امور قراردادها و دعاوی شرکت‌های دانش بنیان)

– صدور ضمانت‌نامه‌

اعضای هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران

آقای دکتر میرداود عمرانی

رئیس هیات مدیره

تحصیلات: دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

سوابق شغلی: معاونت توسعه مدیریت و منابع انستیتو پاستور ایران

مدیر گروه ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای‌مهندس‌ کیومرث کریم‌نژاد

نائب رئیس هیات‌مدیره

تحصیلات: لیسانس حسابداری

سوابق شغلی: مدیرعامل شرکت رادارو

مدیر ارشد حسابرسی داخلی هایپراستار ماف پارس

مدیر حسابداری (سانوفی – آونتیس)

آقای دکتر بهزاد ادهمی

عضو هیات مدیره

تحصیلات:  دکترای حرفه‌ای (پزشک عمومی)

سوابق شغلی: دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی (دوره‌های 8 و 9 و 10 )

مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور در امور پزشکان عمومی

فرمانده قرارگاه مقابله با تهدیدات زیستی مجلس شورای اسلامی (دوره 10 )

آقای دکتر نریمان صدری

عضو هیات مدیره

تحصیلات: دکترای دانشکده پزشکی

سوابق شغلی: مدیرعامل شرکت درمان آرا

مدیر کل شرکت فرانسوی چند ملیتی سانوفی

مدیر واحد بازرگانی انکولوژی

آقای دکتر حسین رضایی زاده

عضو هیات مدیره

 

تحصیلات: ﻣﺪرك ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ (Ph.D.) ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان

سوابق شغلی: معاون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ دﻓﺘﺮ ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ(از 1401)
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻓﮑﺮي دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ(از 1400)

رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان از ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1393 ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 1400

رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوري ﻃﺐ و داروﺳﺎزي ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه (از 1395)

رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ (از 1397)

 

آقای دکتر سید ابوالفضل ابوالفضلی

مدیر عامل

تحصیلات: دکتری مدیریت بازرگانی – دکتری اقتصاد و مدیریت دارو

سوابق شغلی: عضو هیات علمی دانشگاه تا 1398

عضو هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان

عضو هیات مدیره شرکت فناوران داروئی آرتا شیمی

سهامداران

سهامداران «صندوق پژوهش و فناوری غيردولتی سلامت تهران» به شرح ذيل می‌باشند:

    سهامداران صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران                درصد سرمايه

       شرکت گروه توسعه اقتصادی رادارو                                      %34

       انستيتو پاستور ايران                                                        %20

       شرکت داروسازی اسوه                                                       %15

       وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی                                  %10

       شركت داروسازي جابر ابن حيان                                           %10

       دانشگاه علوم پزشكي تهران                                                 %10

       شرکت درمان آرا                                                                %1

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شبکه همکاران

اسناد بالادستی

متن ابلاغی قانون جهش تولید دانش بنیان
اساسنامه نمونه مصوب هیات وزیران
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی